కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్ కోసం | APPSC Preparation Question, Answers Latest Current Affairs in Telugu

*కరెంట్ అఫైర్స్  – 17 – 10 – 2021* 1.  ‘ప్రపంచ విద్యార్థుల దినోత్సవం’ ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు?  1. 14 అక్టోబర్  2. 13 అక్టోబర్

Read more

Daily Current Affairs in Telugu | 15 Oct 2021 Current Affairs | MCQ Current Affairs in Telugu

*కరెంట్ అఫైర్స్: 15 – 10 – 2021* 1.  ‘విపత్తు ప్రమాదాల తగ్గింపు కోసం అంతర్జాతీయ దినోత్సవం’ ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు?  1. 12 అక్టోబర్  2.

Read more