పెరిగిన పోస్ట్ ఆఫీస్ వడ్డీ రేట్లు Post Office Interest Rate 2023 | Post Office New Interest Rates July 2023 పూర్తి వివరాలు 

పెరిగిన పోస్ట్ ఆఫీస్ వడ్డీ రేట్లు Post Office Interest Rate 2023 | Post Office New Interest Rates July 2023 పూర్తి వివరాలు 

Post Office New Interest Rates July 2023 – భారతదేశం పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ లో కొత్త వడ్డీ రేట్లు 2023 జూలై నుంచి సెప్టెంబర్ 30 వరకు ఒక్కో స్కీం కొత్త వడ్డీ రేట్లను ఇప్పుడు చూద్దాం. కింద వరకు పూర్తిగా చదవండి. 

2023 జూలై నుంచి సెప్టెంబర్ 30 వరకు ఒక్కో స్కీం కొత్త వడ్డీ రేట్లను ఇప్పుడు చూద్దాం

Post office Saving Account = 4.0%

Monthly Income Scheme (MIS) = 7.40%

Recurring Deposit (RD) Scheme = 6.50%

National Saving Certificate (NSC) = 7.70%

Senior Citizens Saving Scheme (SCSS) = 8.20%

Term Deposit (TD & FD) = 6.80% to 7.50%

Kisan Vikas Patra ( KVP) = 7.50%

Public Provident Fund (PPF) = 7.10%

Sukanya Samruddi Yojana (SSY) = 8.0%

Click on the link given below

=====================

Important Links:

Join WhatsApp GroupClick Here  
Join Telegram GroupClick Here
Youtube Channel LinkClick Here   

➡️మరిన్ని ఉద్యోగం వివరాల కోసం Click Here  

➡️Join Telegram Account Mor Job Updates Daily Click Here

Leave a Comment

error: Content is protected !!