తెలుగు ద్వారా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు | ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం ఎలా | spoken english in telugu

తెలుగు ద్వారా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు | ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం ఎలా | spoken english in telugu

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

మీకోసం కొన్ని తెలుగు వర్డ్స్ ని ఇంగ్లీషులో అనుసంధానం చేయడం జరిగింది చూడండి నచ్చినట్లైతే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా షేర్ చేయండి.

తెలుగు పదాలు = ఇంగ్లీష్ పదాలు

అతడు అలిసిపోయాడు = He is exhausted.

మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి = You go there

ఇది అవసరమా = Is this necessary

నేను ఇంట్లో ఉన్నాను = I am at home

అది కష్టమా = Is it difficult

ఏదైనా ఉందా = Is there anything

విచారంగా ఉంది = Dont be Sad

నాకు డబ్బులు కావాలి = I need money

అతను ఏం చెప్పాడు =  What did he say

మీకు ఏం కావాలి? = what do You want?

ఏమి జరుగుతోంది? = what’s going on?

నీ దగ్గర ఉందో = Do you have

నేను పంపిస్తాను = I will send

నేను తీసుకుంటాను = I will take

ఉదయం కలుద్దాం = See you in the morning

దీన్ని పెరగొట్టకు = Don’t break it

నీ డైరీ తీసుకురా = Bring your diary

కడుపు నిండిందా = Are you full

దీన్ని ముట్టుకోకు = Don’t touch it

అతడు ఉన్నాడు = He is

ఆమె ఉంది = She is

ఉంది ఉంది = This is

ఇది ఉంది = That is

అతడు ఉన్నాడా = Is he

 ఆమె ఉంది = Is she

 అది ఉంది  = Is this

Join WhatsApp GroupClick Here
Join Telegram GroupClick Here  
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment

Recent Posts