పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎలా అవ్వాలి | Police Inspector Work Eligibilty Salary Job Requirement in Telugu

పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎలా అవ్వాలి | Police Inspector Work Eligibilty Salary Job Requirement in Telugu

పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఎవరు పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ మరియు అతని పని అర్హత పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ జీతం ఎలా అవ్వాలి పూర్తి వివరాలు కింద ఇవ్వడం జరుగుతుంది చూడండి.

»అర్హత విద్య – ఏదైనా సబ్జెక్ట్ గ్రాడ్యుయేట్

»వయస్సు – 21-25

»హైట్  పురుషులు 170CM sc-ST 162-165

మహిళలు 157CM sc/ST 152-155

»ఫిజికల్ టెస్ట్

100 మీటర్ పరుగు

>పురుషుడు – 16 సెకన్లలో 100M

>స్త్రీ – 18 సెకన్లలో 100M

 లాంగ్ జంప్

>పురుషుడు -3.45MIN ATTEMPTS

స్త్రీ – 2.7MIN ATTEMPTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *